עמותת עידן – דיור מוגן ופעילויות לאזרח הותיק

גלריה

אמנות שנעשתה על ידי דרי המקום